دکتر عبدالحمید کشاورز

شعار سال

خبر ویژه

پزشک زنان و زایمان روزهای شنبه ساعت 11 صبح

در راستای خدمت هر چه بیشتر به همشهریان عزیزخانم دکتر فاطمه رضا پور

متخصص زنان و زایمان

روزهای شنبه ساعت 11صبح

در درمانگاه شفا (پارس)ویزیت می نمایند.

اطلاعیه

پوستر