دکتر عبدالحمید کشاورز

شعار سال

خبر ویژه

یلدای مهربانی

#منتظر_کمکهای_شما_خیرین_عزیز_هستیم *

💳

#شماره کارت واریزی ۰۰۰۱_۱۱۱۱_۶۳۷۰_۵۸۹۴

اطلاعیه

پوستر