عبدالحمید کشاورز

شعار سال

مدیریت انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس

عبدالحمید کشاورز با سابقه 33 سال خدمت در سازمان بهزیستی استان فارس و آخرین مسئولیت ایشان مدیرکل بهزیستی فارس را درکارنامه خود به همراه دارد.
ایشان در حال حاضر ریاست هیئت مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و مدیر انجمن فارس می باشند.

خانم پروین شاهچراغیان مدیر امور اداری

با سابقه 27 سال خدمت در انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس

راه‌های ارتباطی با مدیریت

اطلاعیه

پوستر